Search

תכשיטי אבל  (MOURNING JEWELRY)

דוגמאות מוקדמות מאוד של תכשיטים עם מוטיבים מקאבריים אפשר למצוא כבר החל מראשית המאה ה-16 בצורת גולגלות, עצמות מוצלבות ונחשים. מוטיבים אילו שהופיעו בעיקר בטבעות, נועדו למעשה להזכיר את העובדה שאנו בני חלוף ונוכחותינו בעולם הזה הינה זמנית. מאוחר יותר הפכו מוטיבים אלו לשמש כמוטיבים המציינים אבל. טבעות אבל הפכו להיות פופולריות באנגליה החל משנת 1649 עם הוצאתו להורג של המלך צ'ארלס ה-1. מותו צוין בעיצוב טבעות זיכרון המתארות את המלך עם הכתר שלו וכן חריטה של המילים בלטינית GLORIA (הילה) ו-VANITAS (ריקנות). בארצות הברית ידוע על טבעות אבל כבר מסוף המאה ה-17 ולמעשה, בתקופה זו טבעות אבל היו פופולריות יותר מטבעות נישואין. בשנות ה-50 של המאה ה-19, בעקבות מלחמות ברחבי אירופה כמו מלחמת קרים בשנת 1853 בין רוסיה