סיכת דקו

סיכת כסף מאורכת, משובצת אוניקס ומרקזיטות. דקו

קוד פריט 6108