צמיד דסקיות

צמיד עשוי דיסקיות מוכספות

קוד פריט 3150